ከቲጂኤም ፓነል ውጪ ከማንም ሰው የኢሜል መልእክት ይደርሰኛል?

በምንም አይነት ሁኔታ የቲጂኤም ፓነል የኢሜይል አድራሻዎን ለሌላ ሰው አይሰጥም፣ አያከራይም ወይም አይሸጥም ወይም በሶስተኛ ወገኖች መልእክት እንዲላክልዎ አይፈቅድም። ፕሮፋይልዎን ሲመዘገቡ እና ሲያዘምኑ ያቀረቧቸው ዝርዝሮች ለዳሰሳ ጥናቶች ተሳታፊዎችን ለመምረጥ እና ሌሎች የፓነል አባልነትን በተመለከተ ግንኙነት ለማድረግ ብቻ ያገለግላሉ።

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.