Czy mogę łączyć złotówki i punkty?

Niestety, nie ma możliwości łączenia salda walutowego i salda punktowego. Obydwa salda są niezależne a ich wzrost zależy od innych czynników. Środki i punkty można wypłacać z konta po uzbieraniu kwoty minimalnej.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.