Czym są punkty? Ile jest warty 1 punkt?

Punkty, otrzymasz za wszystkie ukończone ankiety, dostarczone przez TGM Panel. 

Dodatkowo, punkty otrzymujesz za:

- uzupełenie profilu w TGM Panel
- niezakwalifikowanie się do ankiet (brak kwalifikacji lub pełna kwota)
- polecanie panelu poprzez link polecający

W przyszłości punkty będą również przyznawane za wypełnione ankiety przesłane przez nowych dostawców.

1 punkt = 1 złoty

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.